Kontakt
Elektroinštalácie
DEK systémy
Domáce telefóny
Úvod
All rights reserved ©2009 Webdesign by www.radovanmisik.com
Domáce telefóny slúžia na audio alebo video komunikáciu medzi osobou stojacou pri vchodovej bráne a osobou, ktorá je prítomná v byte. Vo veľkej väčšine objektov sa na celú spomínanú komunikáciu používa analógový systém (4+n). Jeho veľkou nevýhodou je, že ak sa nechajú vyvesené prípadne zle položené poniektoré telefóny, celý systém sa znefunkční. Pri normálnom stave je v systéme 12V, ale akonáhle pribudnú vadné, prípadne vyvesené telefóny, toto napätie rapídne klesne a systém je nepoužiteľný.

V dnešnej dobe sa už neoplatí investovať do analóg-systému. Nesporné výhody ponúka
digitálny dvojvodičový systém. Ako je z jeho názvu zrejmé, celá komunikácia prebieha len po dvoch vodičoch. Hovor je neporovnateľne kvalitnejší, a najväčšia výhoda je, že sa pri zle položenom či vyvesenom telefóne tento automaticky odpojí zo systému a tak nezaťažuje ostatnú komunikáciu.

Zvončekové tablá môžu obsahovať buď
priamu voľbu, t.j. vedľa každej menovky je tlačidlo na vyzvonenie bytu, alebo kódovú voľbu, pri ktorej má každý byt pridelené trojčíslie, ktoré treba zadať na numerickej klávesnici. Vedľa klávesnici je samozrejme menný zoznam aj s kódmi bytov.

Pri digitálnom systéme sa dá použiť aj
„interkom“ funkcia, ktorá slúži na telefonovanie medzi bytmi. Na domovom telefóne je číselná klávesnica a po zvolení interkom-kódu sa vyzvoní zvolený byt a je možné nadviazať hovor.

Do systému je možné zaradiť  aj
video telefóny a prídavnú kameru do zvončekového tabla. Vtedy po vyzvonení bytu nabehne aj vizuálna komunikácia a človek v byte vidí osobu stojacu pri vchode. V prípade potreby je možné pomocou „monitora-DDS“ sledovať všetky udalosti na tomto systéme, ako napríklad: čas a dátum hovoru, meno vyzvoneného bytu, dĺžku hovoru či  otvorenie dverí z domového telefónu.